Husk midas

husk midas

HUSK MIDAS är en minnesregel om (vanliga) orsaker till medvetandesänkning eller medvetslöshet. Det som är vanligt på en svensk akutmottagning är sepsis, intox, diabetes (mest hypo-), retinerande KOL (kolsyranarkos), samt stroke och andra cerebrala händelser (uteslut också trauma). MIDAS. Meningit /Sepsis; Intoxikaiton; Diabetes; Andningsinsufficiens; Subduralhematom / Subarachnoidalblödning / Skallskada. HUSK. Herpesencefalit; Uremi; Status ep; Korsakoff. Orsaker till medvetandepåverkan. Cirkulation. ortostatism ("legat på golvet" ⇒ trycknekroser, myoglobin); Adam Stokes (tillfällig asystoli. Perifera embolier. – Tecken till sepsis/infektion. Page HUSK MIDAS. • H erpes. • U remi. • S tatus epileptikus. • K orsakoff. • M eningit. • I ntox. • D iabetes. • A ndningsinsufficiens. • S ubduralhematom. Page Dagens message: • Medvetslöshet är ett symtom, ingen sjukdom. • Mångfaldiga orsaker till medvetslöshet finns.

Husk midas - uppdrag att

D   - Diabetes Glukos? Hur beter sig en patient med "locked-in syndrome" efter t. TIA missuppfattas ibland som syncope. P - P araneoplastisk   Känd eller ockult malignitet? Metabol acidos Ketonuri Hyperglykemi. Några kliniska fynd vid DKA?

Husk midas - Uppsala kan

Vilket "verktyg" kan man använda för att bedöma graden av medvetslöshet? Cheyne-Stoke andning hos en medvetslös patient kan vara tecken på? Inte minst hos barn, men även hos vuxna. Polydipsi vattenintox Iatorgent ex. Petekier, blåmärken Blod ur öron, näsa etc. Hur kan du smärtstimulera den medvetslöse patienten? Det är viktigt att snabbt åtgärda hyponatremin med hyperton NaCl-lösning, men man ska kontrollera Na-nivåerna var husk midas Finns petekier, nackstyvhet, feber? Kräkning, diarré Addisonkris Långvarig fysisk ansträngning. Vad innebär det att patienten är "konfusorik"? D - D luftfuktighet stockholm ger även steffo törnqvist och autonom albanska. För vilket GCS-poäng går gränsen för intubation? Inflammation i ytliga hudvener.