Sativex

sativex

Sativex är ett receptbelagt läkemedel baserat på cannabinoiderna tetra-hydro-cannabinol (THC) och cannabidiol (CBD). Sativex är en tilläggsbehandling utvecklat för att dämpa måttlig till svår spasticitet (muskelstelhet och muskelkramper), ett av de vanligaste symtomen hos patienter med multipel skleros (MS). Sativex  ‎MS och spasticitet · ‎Dokumenterad effekt. Sativex innehåller cannabis och är godkänt som behandling för att lindra allvarlig spasticitet och svår smärta orsakad av multipel skleros, MS. Enligt Fass förskrivs Sativex bara med särskild blankett, det beror på att Socialstyrelsen vill ha rapporter om hur mycket som skrivs ut. Källa: Läkemedelsverket. Ursprungligen postat av Mommejr. Tror Sativex innehåller ganska mycket THC. Om du jämför med CBD oljorna iaf. Sen även alkohol för att späda ut allt. Okej, det är alkoholextraktion på cannabinoiderna? Hört att det är en ratio på CBD THC men vilka procenthalter det är har jag inte fått förklarat för mig. sativex

Sativex Video

PerVers konsumiert (Teil 11) : Cannabis To Go (Sativex) Ångestdämpande läkemedel lugnande wexpressen sömnmedel hypnotika. Andas inte in sprayen. Upphör ms-skoven efter årsåldern? Dagliga sysslor så som promenader, personlig hygien och matlagning blir därför svåra att utföra. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.

In my opinion you are not right. I am assured. I can defend the position. Write to me in PM, we will discuss.