Affärplan

   svt nyheter se 1 Comments

affärplan

En affärsplan är en beskrivning av hur en affärsidé kan översättas i ett antal affärsmål, en bedömning av genomförbarheten och en plan för att uppnå målen. Den kan också innehålla bakgrundsinformation om organisationen eller teamet. Vid etablering av ett nytt företag är affärsplanen ett centralt dokument för kunna få stöd  ‎Målgrupp · ‎Innehåll · ‎Kritik mot bruket av · ‎Alternativ till affärsplan. Affärsplanen är det samlade dokument som beskriver ditt nya företag och hur du ska förverkliga din företagsidé. En bra affärsplan har som syfte att ge dig, banker och samarbetspartners en övergripande förklaring till ditt nya företag, ditt erbjudande och den marknad du ska ge dig in på. En stor del av affärsplanen är siffror. Affärsplan – e-tjänst för ditt företags plan för framtiden. Affärsplanen är en e-tjänst som på ett strukturerat sätt beskriver hur du tänker arbeta med ditt företag i framtiden – oavsett om det är nystartat eller redan igång. I affärsplanen tar du ställning till vilka strategier du och ditt företag har för olika områden. På sidan för. affärplan